return to the main list
Heg 29 (Heger 29)
(pozri - Heger_s) (pozri - spinosissima_s) (pozri - fiebrigii_s) (pozri - ?)
(pozri - Yesera) (pozri - Alto Espana)

coll.: Ewald Heger, Bolívia, #, #, # (Uhlig: Yesera - Alto España, #)

Rebutia spec. Yesera.....(Heg, dat. Uhlig 2009)

adnot.: Uhlig 2009 - (dat. - komplex spinosissima - Gruppe, loc. - Yesera / Alto España);
sign.: (Uhlig)  = pravdepodobne z rovnakého zdroja skoršie (2001) šírený nález Aylostera. spec. Heg Yesera (bez čísla);


foto.: (nezaznamenané)
merc. Uhlig: U 2009 R (R. sp. , spinosissima = Gruppe, Yesera / Alto España);

collp.:

 top of page