return to the main list
pectinata Frič
(AVF 37, AVF 64)

(pozri - pectinata_s) (pozri - pygmaea?) (pozri - Lobivia !)

Mediolobivia pectinata f. AVF.....(hort., dat. ChK 1988)

adnot.: pod týmto označením sa môže skrývať skupina rôznych foriem dnes zaraditeľných pod Mediolobivia (AVF 37, AVF 38, AVF 64,...), údajne pôvodom od Friča (t.j. okrem uvedenej odlišej Echinorebutia pectinata Frič = spegazziniana Backeb..).
foto 1.:
Marek Snowarski, 2009 - kaktusy.atlas-roslin.pl/skorowidz.htm
(M. pectinata f. AVF);.....V prilohe - Snowarski @/
Comment.: (pozri - foto 1.)
merc. Chrudim:
ChK 88p3370.1 - 97p3370.10 (M. pectinata f. AVF);

collp.: Šuba, KE - (orig. ChK 96p3370.10 - Mediolobivia pectinata f. AVF; 19 - L. Vala); ---> Lobivia

adnot.: (Výsev 1997) semenáče zodpovedajúce formám Lobivia rebutioides
foto 1.: Šuba,.....V prílohe -

AVF 37/2 (AVF 37-2)
(pozri - pectinata_s) (pozri - pygmaea?)

Mediolobivia pectinata.....(hort., dat. Fischer 2007)

adnot.: identita môže zodpovedať materiálu šírenému Chrudimským kaktusářem pod menom Mediolobivia pectinata f. AVF.


foto.: nezaznamenané
merc. Fischer: LF 2007 S-100ME, LF 2010 S-226ME, LF 2011 S-230ME (M. pectinata AVF 37/2);
merc. Cactus-Babula: CB 2007 R (Mediolobivia pectinata AVF37-2);
merc. Bercht: LB 2008 S 3237 (med pectinata AVF 0037-2);
AVF 64
(pozri - pygmaea?)

Rebutia pectinata.....(hort., dat. KK-DK 2005)
Mediolobivia pectinata.....(hort., dat. Fischer 2007)

adnot.: identita môže zodpovedať materiálu šírenému Chrudimským kaktusářem pod menom Mediolobivia pectinata f. AVF. Jeden pestovaný príklad šírenia mena AVF 64 ukazuje na M. orurensis.


foto 1.: Marek Snowarski in Bio-Forum, 2008 - www.bio-forum.pl/kaktusy/skorowidz.htm (kolekcia list >> find item al)
(Mediolobivia pectinata AVF 64);.....V prilohe - Snowarski @/ 070609-8384.jpg
Comment.: v rozsahu R. pygmaea orurensis
foto 2.: M. Snowarski, 2009 - kaktusy.atlas-roslin.pl/skorowidz.htm
(M. pectinata AVF 64);.....V prilohe - Snowarski @/
Comment.: (pozri - foto 1.)
merc. Dv. Králové: KK-DK 2005-6 S CB-011611 (R. pectinata material AVF 64; original material from Fric collect.);   KK-DK 2005-6 S CB-011031 (R. pectinata typform AVF 64; original material from A.V.Fric collect.);
merc. Fischer: LF 2007 S-102ME, LF 2010 S-228ME, LF 2011 S-231ME (M. pectinata AVF 64);
merc. Bercht: LB 2008 S 3238 (med pectinata AVF 0064);

collp.:

 top of page