return to the main list
weingartioides_s

Výskyt mena weingartioides:

nom.: [vajngarci-o-ídes], podľa vzhľadu, podobnosti - pripomínajúca, podobná rodu Weingartia
adnot.: pod týmto menom boli zaznamenané (iba sprostredkované údaje O. Šída) dve rozdielne identity z podrodu Sulcorebutia. Prvá "weingartioides" je provizórne pomenovanie Ritterovho zberu neskôr stotožneného s W. Rauschom popísanou S. pampagrandensis. Druhýkrát toto meno niesol provizórne Krahnov zber rastliny neskôr stotožnený s W. Rauschom popísanou S. krahnii.

SUL
  • Sulcorebutia weingartioides......(2. - n. prov. Ritter (non Krahn), pozri - FR 944 - Sulcorebutia pampagrandensis,)
  • Sulcorebutia weingartioides......(1. - n. prov. Krahn (non Ritter), pozri - Kr (WK) 279 - weingartiana n. n. - Sulcorebutia krahnii,)
 top of page