return to the main list
viridis_s

Výskyt mena viridis:

nom.: [viridis], lat. viridis - zelený, zelenkavý; podľa relatívneho sfarbenia tela odchýlky voči telu tmavozelenému, hnedozelenému, čiernozelenému alebo červenejúcemu. U Digitorebutia sa meno týka jedinej Rauschovej identity z príbuzenstva Atrovirens;

DIG
 • Digitorebutia haefneriana var. viridis n. n.......(nom. prov.ident. Rausch, pozri - WR 632 - yuquinensis)
 • Mediolobivia haefneriana var. viridis......(hort., pozri - WR 632 - yuquinensis)
 • Rebutia haefneriana var. viridis.....(n. prov. Rausch, pozri - WR 632 - yuquinensis)
SET
 • Mediolobivia einsteinii var. atrovirens (viridis?)......(pozri - WR 163)

SUL
 • Sulcorebutia crispata viridis ....(pozri - crispata, pozri - MS 737,)
 • Sulcorebutia crispata var. viridis.....(hort., n. n., pozri - crispata, pozri - PHA 700, PHA 1575;)
 • Sulcorebutia hertusii viridis ....(pozri - hertusii, pozri - LH 1695,)
 • Sulcorebutia vargasii var. viridis......(mut., pozri - viridissima, pozri - PHA 1417, PHA 1646;)
 • Sulcorebutia viridis Lechner & Draxler 2010....(pozri - typ PL 20.483)
 • Sulcorebutia viridis......(pozri - VZ 645, VZ 647, VZ 648, RMR 0823; LH 1653, LH 1687; PHA 1454, PHA 1544; VS 995; AG 128, AG 131, AG 158, AG 158A, AG 159; MS 656, MS 713;)
 • Sulcorebutia viridis f.......(pozri - AG 57, AG 57A, AG 132;)
 top of page