return to the main list
tominensis_s

Výskyt mena tominensis:

nom.: [tominénsis], podľa miesta, oblasti pôvodu; Tomina, Cochabamba
adnot.: Upravená podoba mena sa týka identity dvoch zberov z príbuzenstva Steinbachii - Tiraquensis resp. reidentif. crispata? (Uhlig). Pre nález KK 1810 bolo publik. použité meno "tominiensis"(dat. J. Ullmann 1989). Aj v rode Weingartia údajne existuje katalógové meno W. tominensis (dat. Preston-Mafham 1997), ktoré sa ale môže týkať Knížeho nálezov Sulcorebutia z okolia Tomina (pozri - tominense_s).

SUL
  • Sulcorebutia crispata var. tominensis......(pozri - KK 1810 - tominiensis - tominense)
  • Sulcorebutia tominensis.....(popzri - KK 1810
WEI ? SUL
  • Weingartia tominensis.....(hort., n. n., "katalógové meno", dat. Preston-Mafham 1997)
 top of page