return to the main list
striata_s

Výskyt mena striata:

nom.: [strijáta], podµa pásiku na okv. lístkoch, lat. striatus - pruhovaný, páskovaný.
adnot.: spojenie mien "striata" a "graciliflora" sa objavilo v katalógu G. Koehresa, 2008. Zatiaµ z iného zdroja neoverené. Domnele ide o zmes dvoch identít v texte. Kµúčom k identifikácii je zbierka mien obsahujúcich "graciliflora".

AYL ? DIG
  • Mediolobivia graciliflora var. striata.....(hort., n. n.? #, ident.?, pozri - graciliflora_s)
DIG
 top of page