return to the main list
scarlatea_s

Výskyt mena scarlatea:

nom.: [skarlátea], podľa odtieňa červeného kvetu, lat. scarlatinus - šarlátový, šarlátovo červený, purpurový

REB
top of page