return to the main list
melanea_s

Výskyt mena melanea:

nom.: [melane-a], lat. mela-, melano- = čierno-, tmavo-; melaneus - čierny; Meno utvorené podľa charakteristiky otrnenia alebo tela.
adnot.: meno "melanea" bolo zaznamenané v spojení s publikovaním údajov o formách R. huasiensis R 313 (cit. J. Donald) a u aktuálne (rôznorodého?) pestovaného a rozširovaného materiálu pod Mediolobivia.

DIG
  • Rebutia melanea.....(pozri - WR 313b - huasiensis)
  • Rebutia melanea Borg. n. n.. .....(pozri - Borg, pozri - Lobivia densispina ?)
  • Rebutia melanea WR 313.....(pozri - WR 313b - huasiensis)
  • Mediolobivia melanea.....(hort., n. n.?, ident.?)
 top of page