return to the main list
luteirosea_s

Výskyt mena luteirosea:

nom.: [lúte-i-rózea], podľa sfrabenia častí kvetu (plodu), lat. lútum - žltá farba, luteus - žltý, luteirosea - žlto-ružová, žltkasto-ružová
adnot.: v rámci šírenia foriem R. senilis existujú podobné upravené mená - lutei-rosea, luteorosea

REB
 top of page