return to the main list
hahniana_s

Výskyt mena hahniana:

nom.: [hahni-ána / hánova], podľa mena Adolf Hahn, +1945, pestovateľ kaktusov, Berlín. Iné podobné meno pozri - hahnii
adnot.: pod menami hahnii alebo hahniana sa vyskytujú najmenej dve odlišné identity - najčastejšie rastliny dnes zaradteľné pod Aylostera deminuta (pseudominuscula, spegazziniana) alebo takmer nezastihnuteľná forma ritteri?? - nigricans??

AYL ? DIG   DIG
  top of page