return to the main list
globulosa_s

Výskyt mena globulosa:

nom.: [globulóza], lat. globulosus - guličkovitý, tvar guľky;
adnot.: Popisné meno (silne evokujúce Knížeho "gibbulosa") sa objavilo v spojení s dvoma nálezmi z rovnakej lokality v Tarija. V prvom prípade (J. Odehnal) je toto meno zafixované v databáze poľných čísiel R. Martina. V druhom prípade (V. Šeda) trvale s dosť neurčitým zaraďovaním v rôznych publikáciách a katalógoch (Chrudim 2003, 2004 / R. Martin FND 2007), nerátajúc skutočné šírené identity.

AYL
  • Aylostera spec. (globulosa ?).....(pozri - SE 78,)
  • Aylostera spec. nova (globulosa ?).....(pozri - SE 78,)
  • Rebutia globulosa.....(pozri - JO 382,)
 top of page