return to the main list
Tres Cruces_s

1. Tres Cruces, Bolivia, dep. Tarija, prov. Mendez

Nálezy z okolia (R. Hillmann uvádza ako "Tres Cruzes"): RH 928 (gracilispina) a RH 928a (steinmannii var.),

2. Tres Cruces, Bolívia, dep. Potosí, prov. Modesto Omiste [21°40´jš, 66°15´zd], blízko argentínskej hranice.

3. Tres Cruces, Bolívia, dep. Potosí, prov. T.Frias, severne od Potosí, [19°24´jš, 65°52´zd]

4. Tres Cruces, Argentína, prov. Jujuy, obec 25km západne od Iturbe.

Z okolia pochádzajú nálezy (R. Hillmann uvádza ako "Tres Cruzes"): RH 526 (pygmaea),
Nález juhovýchodne:  DJF 287 (pygmaea).

5. Tres Cruces, Argentína, prov. Salta, lokalita v Quebrada de Las Conchas

 top of page