return to the main list
Sierra Padcoja

1. Sierra Padcoja, Bolívia

S takto označenou lokalitou existujú nálezy: KK 1468 (auranitida v.), KK 1469 (auranitida f.).

 top of page