return to the main list
Rio Salto

1. Rio Salto, Bolívia, dep. Potosí, západne od Camargo

Nálezy od Rio Salto: RH 330 (diersiana), RH 330a (eos), RH 1119 (pygmaea - rosalbiflora), RH 1123 (steinmannii),

 top of page