return to the main list
Huaca & Huaco

1. Huaca, Bolívia, dep. Chuquisaca, prov. Nor Cinti, osada leľí #km východne od cesty č.1 v úrovni cca. medzi Tocaquira a Abra de Sivingamayo a západne od Huackanqui.

V okolí nálezy: JJH # (atrovirens var. nov. Huaco)

2. Huaco, Argentína, La Rioja.

V okolí nálezy: A 91/II/26b (famatimensis jachalensis);

 top of page