return to the main list
Gemmrich_s

W. Gemmrich, Germany, [dat. Podešva, Antálek, web 2002]. Špecialista na rod Notocactus (cesty Brazilia, Uruguaj).

adnot.: akronym WG.
Rovnaký akronym WG používajú W. Gertel (G) a tiež Werner Geissler [dat. Podešva, Antálek, web 2002 / dat. P. Handrack, web 2008]. W. Gemmrich v Bolivii nezbieral [dat. B.Bates, 2010]
V rode Sulcorebutia bol akronym WG zaznamenaný ojedinele [dat. Atlas kaktusů 2005] súčasne s akronymom G (W. Gertel) na rovnakom liste venovanom S. tiraquensis v. longiseta (G 83, WG 83, a iné), čo mohlo vyvolať pochybnosť o zhode.

Nálezy
 top of page