return to the main list
grandilacea
(pozri - minusc_grandiflora) (pozri - violacea) (pozri - minusc_violaciflora)
  • Rebutia grandilacea Pickoff 1980 nom. inval.
descr.: L. J. Pickoff, Cactus and Succulent Journal, 52(6): 11/12. 1980
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje
typ.: /Johnson M. A./ pozri cit. - genetic markers cactaceae (www.pomics.com/mihalte_4_3_2011_142_148.pdf)
nom.: Meno hybridu podľa zmesi mien "grandi-flora a vio-lacea"
adnot.: dat. - O.Šída, RR 97;  dat. - USDA (openagricola.nal.usda.gov/Record/IND81005917)
sign.:
foto.: nezaznamenané
merc.: nezaznamenané

tax.: Rebutia K. Sch., subgen. Rebutia, sectio 1. Rebutia, series 1. Minuscula,

adnot.: KK Čelákovice, 2006 - synonymum R. minuscula K. Sch. pre členenie R(AMS);

Rebutia x grandilacea.....(hort.)

nom.: (dat. - Bot. slovn. pro pěstitele kaktusů, J.Pěnčík) - hybrid Rebutia grandiflora x Rebutia violaciflora;
adnot.: Fearn & Pearcy, The Genus Rebutia 1895-1981 - Rebutia s.l. (typ.#) (bas.year#) bas.loc.descr.#: "R. x grandilacea Johnson hybrid (grandiflora x violaciflora)";
foto 1.: Willy Bovis, Au Cactus Francophone, 2003 - www.cactuspro.com (photogallerie R1)
(Rebutia grandiflora);.....V prilohe - Cactuspro3 @/ 1291m.jpg
foto 1.: W. Bovis, Au Cactus Francophone, 2006 - www.cactuspro.com (Photos R >> find item - al)
foto 1.: W. Bovis, Au Cactus Francophone, 2016 - www.cactuspro.com (photos > Cactaceae > Rebutia - al)
(Rebutia grandiflora) 1291;.....V prilohe - Cactuspro3 @/ 1291m.jpg
Comment.: ?? Môže zodpovedať publikovanej R. grandilacea, skôr ako popisu R. grandiflora Backbg.

collp.: