return to the main list
'River orange'
(pozri - ?)

Rebutia 'River orange'.....(T. Kříž)

adnot.: neurčité meno a zaradenie kultivaru zo zoznamu na stránke Tomáša Kříža v roku 1991


collp.:
 top of page