return to the main list
x cv. Lime and Orange
(pozri - heliosa_s) (pozri - x)

Rebutia cv. Lime and Orange.....(hort., dat. Cactus Love 2006)
Rebutia x cv. Lime and Orange.....(hort., dat. OrtegaCactus 2005)

nom.: meno kultivaru podµa popisu kvetu.
sign.: kultúrny hybrid na báze R. x. Druhá hybridizujúca zloľka nie je známa (náhodná ?)
foto 1.: Luis A. Herrera, OrtegaCactus Galleries, 2005 - www.ortegacactus.es/galleries/ (cact p-r slides >> find item)
(R. x cv. Lime and Orange) item;.....V prílohe - OrtegaCactus @/ Rebutia_x_cv_Lime_and_Orange.jpg
Comment.: (bez kvetu). V roku 2011 stránka zanikla.
merc.:

collp.:
 top of page